ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2018 წლის 24 დეკემბერს, 14 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში ჩატარდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

20 დეკემბერი, 2018

2018 წლის  24 დეკემბერს, 1400 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში  ჩატარდება საკრებულოს  რიგგარეშე  სხდომა

დღის წესრიგი:

1.   „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28  დეკემბრის N58  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ. ბატიაშვილი, ს. ღონღაძე

3. სხვადასხვა.

გააზიარე