ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია

30 ივლისი, 2019

ხუთშაბათს, 31 ივლისს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

                                                                     დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურს“).

 

                                                                                                                                                                           /მომხს:ჯ. კობერიძე/

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სოფ. ვარდისუბანში მდებარე, 50 604 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი - ს/კ 54.07.51.055)  მიწის ნაკვეთის,  სოფ.სვიდების მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ათი წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე. წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს 1440(ათას ოთხას ორმოცი) ლარი).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       /მომხს:ჯ. კობერიძე/

3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება - გარე განათების (50 ვატი) 1300 ცალი ლამპიონი, 1300 ცალი მხვრეტავი ჩამჭერი და 32 ცალი (50 ვატი) პროჟექტორის  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      /მომხს:ჯ. კობერიძე/

 

4. სხვადასხვა.

გააზიარე