ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

იურიდიულ საკითხთა კომისია

15 მარტი, 2019

2019 წლის 20 მარტს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ  კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის შესახებ.

/მომხს: გ. დარბაიძე/

2. სხვადასხვა.

გააზიარე