ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულომ შესყიდვების 2018 წლის ანგარიში მოისმინა

18 თებერვალი, 2019

 დღეს, ლაგოდეხის წარმომადგენლობითმა ორგანომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების 2018 წლის ანგარიში მოისმინა. საკრებულოს მორიგ სდომაზე , ასევე განხილული იყო რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

გააზიარე