ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

30 April, 2019

ოთხშაბათი, 1 მაისს, 12:30 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 დღის წესრიგი:

1„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  /მომხს: .მანგოშვილი, .კუპრაშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ფოდაანში     /....  ქუჩისათვის  ელდარი ტაბატაძის სახელის

მინიჭებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/მომხს: . დარბაიძე/

 

 3.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  22 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: . დარბაიძე/

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის,,ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №50  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: . დარბაიძე/

 

 

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - საძოვარების, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 10 (ათი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემაზე).

/მომხს: . მირზოშვილი/

 

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ვადის გაგრძელებაზე).

/მომხს: . მირზოშვილი/

 

7.სხვადასხვა.

გააზიარე