ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

5 ივნისი, 2019

2019 წლის 7 ივნისს, პარასკევს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,კარგი მმართველობის“  შექმნის ცნობად მიღების  და  ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                       /მომხს: გ.დარბაიძე/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,კარგი მმართველობის ’’  თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                         /მომხს: გ.დარბაიძე/

 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველების’’          

 თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                            /მომხს: გ.დარბაიძე/

 

4.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                    /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

5.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №11 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                          /მომხს: გ.დარბაიძე/

6.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №13-ი განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                  /მომხს: ო. მირზოშვილი/

7.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული სოფელ გიორგეთში მდებარე კლუბის  (ს/კ 54.12.52.566), სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრსათვის“ გადაცემაზე.

 

                                                                                                                                                                      /მომხს: ო. მირზოშვილი/

 

8.  დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/

9.  დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/

10.  დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/

11.  დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

12.სხვადასხვა.

 

გააზიარე