ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

3 ივლისი, 2019

2019 წლის 5 ივლისს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

 

1„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                        /მომხს:გ. მანგოშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება - 250 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერი  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“).

 

                                                                                                                                                                  /მომხს:ო.მირზოშვილი/

3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(საძოვრები).

                                                                                                                                                                  /მომხს:ო.მირზოშვილი/

 

4. სხვადასხვა.

გააზიარე