ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 ივლისი, 2019

პარასკევს, 2 აგვისტოს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                               დღის წესრიგი:

 

 

1.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                         /მომხს:გ. მანგოშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2 კვარტლის ანგარიშის მიმოხილვის შესახებ.

                                                                                                                                                                     /მომხს:გ. მანგოშვილი/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურს“.).

 

                                                                                                                                                                           /მომხს:ჯ. კობერიძე/

4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სოფ. ვარდისუბანში მდებარე, 50 604 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი - ს/კ 54.07.51.055)  მიწის ნაკვეთის,  სოფ.სვიდების მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ათი წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე. წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს 1440(ათას ოთხას ორმოცი) ლარი).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      /მომხს:ჯ. კობერიძე/

5.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება - გარე განათების (50 ვატი) 1300 ცალი ლამპიონი, 1300 ცალი მხვრეტავი ჩამჭერი და 32 ცალი (50 ვატი) პროჟექტორის  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      /მომხს:ჯ. კობერიძე/

6. სხვადასხვა.

გააზიარე