ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

29 იანვარი, 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, 2019 წლის 30 იანვარს, 14.00 საათზე, ჩატარდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

 

 

 

დღის წესრიგი:

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქციის ,,კარგი მმართველობა“  შექმნის ცნობად მიღების  და  ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                              /მომხს:  გ.დარბაიძე/

   2.. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქციის ,,კარგი მმართველობა’’  თავმჯდომარის           

  მოადგილისათვის   თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                         /მომხს:  გ.დარბაიძე/

 

3.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე.

                                                                                                                                       /მომხს: გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

    4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში   

    განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  2019  წელს  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

    განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ .

                                                                                                                                                                /მომხს:ვ. ალიბეგაშვილი/

   5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების 2018 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                                                /მომხს:ე. ბოჟაძე/

 

გააზიარე