ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

2 მარტი, 2020

პარასკევს, 6 მარტს,  12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                             

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              /მომხს: ე. გვალია/                                                                       

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების  შესახებ’’ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №11 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                              /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

 

3. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 10 აპრილის №30 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                             /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

4. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №14 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                              /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

5,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №15 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                               /მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/                                                                       

6. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №18 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

7. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №16 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                            /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

8. სხვადასხვა.

 

გააზიარე