ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

24 დეკემბერი, 2020

პარასკევს, 25 დეკემბერს , 11:00 სათზე გაიმართება საკრებულოს უმრავლესობის სხდომა, 12:00 საათზე -კომისიების ერთობლივი სხდომა, 13:00 საათზე ბიუროს სხდომა.
ორშაბათს, 28 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება ბიუჯეტის საჯარო განხილვა და საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
სხდომები ჩატარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში, მისამართი: 26 მაისის ქ.N26.

 

                                                                               დღის წესრიგი:

  

 

1.„ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                                /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/                                                                       

 2. ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ

                                                                                                                      /მომხს: გ. მანგოშვილი. ნ, კუპრაშვილი/                                                                       

 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების  შესახებ.

                                                                                                                      /მომხს: გ. მანგოშვილი. ნ, კუპრაშვილი/                                                                       

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2021  წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                     /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/

5. საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ფიზიკური პირების) დასუფთავების მოსაკრებლისაგან განთავისუფლების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                                  /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში  საცხოვრებელი სახლების, სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობის მშენებლობისათვის  მშენებლობის ნებართვის ვალდებულების ნაცვლად, მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის  თაობაზე.

 

                                                                                                                                                     /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/

 7. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 სექტემბრის N50-ი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

                                                                                                                                                              /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/                                                                        

 

8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                                                                                               /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                       

9. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის ხუთ წლიანი  გეგმის დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის  №24  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                               /მომხს:ვ. ალიბეგაშვილი/

გააზიარე