ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის და სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია

5 ივნისი, 2019

2019 წლის 6 ივნისს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის და სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის ერთობლივი სხდომა.

 

 დღის წესრიგი:

 

 

  1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №13-ი განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ო. მირზოშვილი/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული სოფელ გიორგეთში მდებარე კლუბის  (ს/კ 54.12.52.566), სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრსათვის“ გადაცემაზე.

 

/მომხს: ო. მირზოშვილი/

 

  1.   დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

/მომხს: კ. ჯამბურია/

  1.   დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

/მომხს: კ. ჯამბურია/

  1.   დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

/მომხს: კ. ჯამბურია/

  1.  დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

/მომხს: კ. ჯამბურია/

 

  1. სხვადასხვა.
გააზიარე