ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა დაბუნებრივი რესურსების საკითხთაკომისიის სხდომა

29 იანვარი, 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, 2019 წლის 30 იანვარს 11.00 საათზე, ჩატარდება საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:

 

1.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე.

                                                                                                                                  /მომხს: გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

   2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების 2018 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                                             /მომხს:ე. ბოჟაძე/

 

 

3.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  2019  წელს  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ .

 

                                                                                                                                                      /მომხს:ვ. ალიბეგაშვილი/

 

 

   4. სხვადასხვა.

 

გააზიარე