ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

27 ივნისი, 2022

ოთხშაბათს,29 ივნისს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.                                                                

 დღის წესრიგი:

1.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩაზე მდებარე (საკადასტრო კოდი:N54.01.56.222)  ორსართულიან შენობაში (ყოფილი N2 საშუალო სკოლა) პირველ სართულზე არსებული  სართულის-48.36 კვ.მ, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით, გადასცეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სატრენინგო სივრცის მოსაწყობად).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

გააზიარე