ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

2 ნოემბერი, 2021

ოთხშაბათს, 3 ნოემბერს,11:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის    3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                                                   /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/   

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                                              /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

 

3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფ.ფონის  ტერიტორიაზე მდებარე  -6183 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 54.11.52.034) შპს „Fin-estate”-სთვის  /საიდენთიფიკაციო კოდი-401959136/  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით,  10 (ათი) წლის ვადით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

/მომხს: ივ.წიქარიშვილი/                                                                       

 

4. მიეცეს თანხმობა,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს  2011 წლის  12 სექტემბერს  შპს „Fin-estate”-სთან   /საიდენთიფიკაციო კოდი-401959136/  გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების  ვადის 10 (ათი) წლით გაგრძელების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                 /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

5.სხვადასხვა

 

გააზიარე