ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კომისიების გაერთიანებული სხდომა

29 ნოემბერი, 2021

სამშაბათს, 30 ნოემბერს, 14:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის,  ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიისა და იურიდიულ საკითხთა კომისიის ერთობლივი სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                               

  

 

1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის    3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                                               /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

 

2.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის  პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა   და პროფესიულ საჯარო   მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                           /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი,ნ. კუპრაშვილი/  

 

3.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                           /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი,ნ. კუპრაშვილი/  

 

გააზიარე