საჯარო სკოლები

ქ. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ბიოგრაფია

უფროსის ფუნქცია-მოვალეობის შესრულებელი - ხათუნა შუშტაკაშვილი

მობ: 577 90 45 54

მის: ქ. ლაგოდეხი. ზაქათლის ქ N44

ელ-ფოსტა: lagodekhi@mes.gov.ge

 

 

 

დახურვა

აფენის N1 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

თამარი ცქიფურიშვილი

ტელ: 577 25 54 07

ელ–ფოსტა: Apeni1@mes.gov.ge

დახურვა

აფენის N2 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მარინა ჯიღაური

ტელ: 577 31 60 97

ელ–ფოსტა: Apeni2@mes.gov.ge

 

დახურვა

ბაისუბნის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ზაზა მუმლაძე

ტელ: 577 25 54 12

ელ–ფოსტა: Baisubani@mes.gov.ge

დახურვა

განჯალის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

აბულფატ ფაშაევი

ტელ: 577 25 54 16

 ელ–ფოსტა: Ganjali@mes.gov.ge 

 

დახურვა

გვიმრიანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ქეთევან ბურკაძე

ტელ: 577 25 54 20

 ელ–ფოსტა: Gvimriani@mes.gov.ge

დახურვა

გიორგეთის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

თამარი მაისურაძე

ტელ: 577 25 54 18

ელ–ფოსტა: Giorgeti@mes.gov.ge

დახურვა

დავითიანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

სერგო სერიხი

ტელ: 577 25 54 48

ელ–ფოსტა: Davitiani@mes.gov.ge

დახურვა

ვარდისუბნის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მანანა ბახტურიძე

ტელ: 577 25 54 22

 ელ–ფოსტა: lagVardisubani@mes.gov.ge

დახურვა

თამარიანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მაია მაძღარაშვილი

ტელ: 577 32 55 89

ელ–ფოსტა: Tamariani@mes.gov.ge  

დახურვა

თელის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

ნუგზარი მაჭარაშვილი

ტელ: 577 60 02 36

ელ–ფოსტა: Tela@mes.gov.ge

დახურვა

კაბლის N1 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

ლამარა ტაბატაძე

ტელ: 577 31 62 48

ელ–ფოსტა: lagKabali1@mes.gov.ge

დახურვა

კაბლის N2 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

შაისმაილ ისლამოვი

ტელ: 577 25 54 34

 ელ–ფოსტა: lagKabali@mes.gov.ge

 

დახურვა

კართუბნის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ლია ხაჩიძე

ტელ: 577 31 63 99

 ელ–ფოსტა: Kartubani@mes.gov.ge

დახურვა

ქ. ლაგოდეხის N1 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მანანა ჩალაბაშვილი

ტელ: 577 25 54 02

 ელ–ფოსტა: lagodekhi1@mes.gov.ge

დახურვა

ქ. ლაგოდეხის N3 საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

თეა მეტრეველი

ტელ: 577 65 92 91

ელ–ფოსტა: Lagodekhi3@mes.gov.ge

დახურვა

ლელიანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ირინა ჭუმბურიძე

ტელ: 577 31 63 39

 ელ–ფოსტა: Leliani@mes.gov.ge

დახურვა

მაწიმის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

გივი სახვაძე

ტელ: 577 25 54 40

ელ–ფოსტა: Matsimi@mes.gov.ge

 

 

დახურვა

მსხალგორის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ლელია გაბიძაშვილი

ტელ: 577 31 59 31

 ელ–ფოსტა: Mskhalgori@mes.gov.ge

 

დახურვა

ნინიგორის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

თებრონე სულაძე

ტელ: 595 92 80 30

 ელ–ფოსტა: Ninigori@mes.gov.ge

დახურვა

უზუნთალის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

სარვან მამედოვი

ტელ: 577 25 54 50

ელ–ფოსტა: Uzuntala@mes.gov.ge

დახურვა

ფონის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ნუგზარ მუმლაძე

ტელ: 577 25 54 51

 ელ–ფოსტა: Poni@mes.gov.ge

დახურვა

შრომის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მარინე ბაინდურაშვილი

ტელ: 577 25 54 55

 ელ–ფოსტა: lagShroma@mes.gov.ge

დახურვა

ყარაჯალის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ელშად ფოილიევი

ტელ: 577 25 54 36

ელ–ფოსტა: lagKarajala@mes.gov.ge

დახურვა

ცოდნისკარის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

ლეილა ჭაბაშვილი

ტელ: 577 31 63 61

 ელ–ფოსტა: Tsodniskari@mes.gov.ge

დახურვა

ჭაბუკიანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

ნათელა არაბული

ტელ: 577 25 54 65

      ელ–ფოსტა: Chabukiani@mes.gov.ge

დახურვა

ჭიაურის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი

ენზო ბერიძე

ტელ: 577 31 57 32

ელ–ფოსტა: Chiauri@mes.gov.ge

დახურვა

ჰერეთისკარის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

მარინე ნანდოშვილი-წიქარიშვილი

ტელ: 577 25 54 66

 ელ–ფოსტა: Heretiskari@mes.gov.ge

დახურვა

არეშფერანის საჯარო სკოლა

ბიოგრაფია

დირექტორი  

სტელა გიგოლაევა

ტელ: 598 42 97 76

 ელ–ფოსტა: Areshperani@mes.gov.ge

დახურვა