ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

27 ივნისი, 2022

ხუთშაბათს, 30 ივნისს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 დღის წესრიგი:

 

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ.                                                                                                                   

                                                                                                                                              /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

2.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩაზე მდებარე (საკადასტრო კოდი:N54.01.56.222)  ორსართულიან შენობაში (ყოფილი N2 საშუალო სკოლა) პირველ სართულზე არსებული  სართულის-48.36 კვ.მ, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით, გადასცეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სატრენინგო სივრცის მოსაწყობად).

                                                                                                                                          /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

3,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                           /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4. სხვადასხვა.

გააზიარე