ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

13 დეკემბერი, 2021

სამშაბათს, 21 დეკემბერს, 14:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დღის წესრიგი:

  

 

 1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20202წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                           /მომხს: გ. მანგოშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების  დოკუმენტის დამტკიცების  შესახებ.

                                                                                                                                                            /მომხს: გ. მანგოშვილი/

 

3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                              /მომხს: გ. მანგოშვილი/

 

4. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                

                                                                                                                                                            /მომხს: გ. მანგოშვილი/

გააზიარე