ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

9 დეკემბერი, 2021

პარასკევს, 10 დეკემბერს, 15:20 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                             

  

 

1.„ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                          /მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

 

2.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2021 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28  დეკემბრის N35  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                       /ნ.ბატიაშვილი, ე. ლეკიაშვილი/

 

3.,,საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის   №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

4.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის    3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                         /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. შველიძე/  

 

5.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №14 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                      /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/  

 

6.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 10 აპრილის №30 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                       /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/  

 

7.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №18 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                        /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/  

 

8.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №16 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                                                                         /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/  

 

9.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25 ივლისის №15 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                          /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/  

 

გააზიარე