ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

1 ნოემბერი, 2021

პარასკევს,5 ნოემბერს,12:30საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                               დღის წესრიგი:

  

 

1.„ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                   /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/                                                                       

 

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა.

                                                                                                                                                                       /მომხს: გ. მანგოშვილი/  

 

3.ქალაქ ლაგოდეხში  მდებარე ბახტრიონის ქუჩისათვის სახელის გადარქმევისა და მიტროპოლიტი სერგის  სახელის დარქმევის (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

 

                                                                                                                                                               /მომხს:ა. ბაინდურაშვილი/  

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის    3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                                                   /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/   

5. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                                              /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

 

6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფ.ფონის  ტერიტორიაზე მდებარე  -6183 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 54.11.52.034) შპს „Fin-estate”-სთვის  /საიდენთიფიკაციო კოდი-401959136/  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით,  10 (ათი) წლის ვადით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

/მომხს: ივ.წიქარიშვილი/                                                                       

 

7. მიეცეს თანხმობა,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს  2011 წლის  12 სექტემბერს  შპს „Fin-estate”-სთან   /საიდენთიფიკაციო კოდი-401959136/  გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების  ვადის 10 (ათი) წლით გაგრძელების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                 /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

 

8. სხვადასხვა.

გააზიარე