საკრებულოს თავმჯდომარე

კარლო ჯამბურია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ:591 44 00 41

E-mail:lagodekhis.mun@gmail.com


ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი


განათლება:

  •  1994- 1997 წ.წ. თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ,,იბერია”- იურისტი
  • 1996-1999 წ.წ. დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ,,იბერია”- ეკონომისტი, სამართლისა და ეკონომიკის მაგისტრი 

სასწავლო კურსები:

მენეჯმენტი, მართვა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

,,ადამიანური რესურსების მართვა” – CTC

,,კომუნიკაცია და ფასილიტაცია” - პარტნიორები საქართველო

,,ერთობლივი დაგეგმვა” - ,,ელკანა”

,,ერთობლივი დაგეგმვა” - პარტნიორები საქართველო

,,კომუნიკაცია და თანამონაწილობის ტექნკები” – Civitas Georgia

,,საზოგადოების თანამონაწილეობის ტექნიკებზე” - Oxfam

,,პროექტის წერა” – CTC ,, TOT ” – CTC

,,ფინანსურ მენეჯმენტში” - CTC

,,კომფლიქტების მოგვარება მედიაციის ტექნიკების გამოყენებით” - პარტნიორები საქართველო

,,სამოქალაქო მონაწილეობის ინსტრუმენტები” - Civitas Georgia

,,ადვოკატირება” - პარტნიორები საქართველო


სამუშაო გამოცდილება:

2017 წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარე

2014 -2017 წ.წ. - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

2014 წ.- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) - ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

2010-2014 წ.წ. - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) ” ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამა” - პროგრამის მენეჯერი

2012 წ. - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველთა საბჭოს წევრი, 5 სამუშაო ჯგუფის წევრი

2011-2012 წ.წ. - პროექტი - ,,გამჭვირვალე ადგილობრივი ხელისუფლება ხალხის სამსახურში” მენეჯერი

2012-2013 წ.წ - პროგრამა - გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი ,,გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში” - ექსპერტი

2012 წ. - გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი ,,თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში” - ტრენერი

2010-2012 წ.წ . - პროექტი - "ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება - გზა დეცენტრალიზაციის" - ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში

2010 წ. - პროგრამა - ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების შესაძლებლობის გაძლიერება” ტრენერი

2002-2009 წ.წ. - საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (GCDA) - ლაგოდეხი პროგრამა - ,,თვითმმართველობის და თემის განვითარების ხელშეწყობა” - პროგრამის ექსპერტი, თემის მობილიზატორი ლაგოდეხის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში

2007-2008 წ.წ. - პროექტი - "ინფორმირებული არჩევანი"- პროექტის ექსპერტი

2003-2004 წ.წ. - პროექტი - ”ინფორმაციის თავისუფლების თავის დანერგვის ხელშეწყობა საჯარო დაწესებულებებში” - იურისტი

2002-2003 წ.წ. - პროექტი - " ძალი უძალოთა " - ტრენერი

2000-2001 წ.წ. - პროექტი " ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობა " კონსულტანტი

Share page