შეხვედრების გრაფიკი

22 February, 2022

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. გრაფიკი იხილეთ თანდართულ ფაილში.

Share page