სახელოვნებო სკოლები

N

დასახელება

ფაქტიური მისამართი

ხელმძღვანელის სახელი/გვარი - ასეთის არსებობის შემთხვევაში

საკონტაქტო ტელ. ნომერი

1

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქუჩა 20

ნატალია კობერიძე

599 94 64 05

 

Share page