ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საპრივატიზებო გეგმის ცვლილების შესახებ ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93213093 განკარგულება 11/05/2021 11/09/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ გ-93.93213377 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი საკრებულოს # 18-ი განკარგულების დანართი( ეკონომიკური განვითარების გეგმა) *** დანართი 06/24/2020 07/01/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა *** განკარგულება 1-ის დანართი 01/18/2021 01/18/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი საპრივატიზებო გეგმა *** განკარგულება 2-ის დანართი 01/26/2021 01/27/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი საკრებულოს 10-ი განკარგულების დანართი *** განკარგულების დანართი 03/13/2020 03/27/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი საკრებულოს 12-ი განკარგულების დანართი *** განკარგულების დანართი 03/27/2020 03/27/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა,სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიისა და სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა დაბუნებრივი რესურსების საკითხთაკომისიის სხდომა კომისიების ერთობლივი სხდომა *** ოქმი 12/22/2019 12/11/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020წლის 3 ივლისის # 22-ი განკარგულების დანართი *** განკარგულების დანართი 07/03/2020 07/15/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამუშაო გეგმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმა *** გეგმა 02/07/2020 02/10/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მემორანდუმი(36-ი განკარგულების დანართი) ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმი *** განკარგულების დანართი 09/17/2020 09/23/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი საკრებულოს #16 განკარგულების დანართი( საპრივატიზებო გეგმა) *** დანართი 06/05/2020 06/09/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი 2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განცახორციელებელი პროექტები *** განკარგულება 9-ის დანართი 03/05/2021 03/10/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შშმ პირთა სამოქმედო გეგმა 2021 ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა *** გეგმა 04/27/2021 04/27/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი
შენობა-ნაგებობების ნუსხა მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებელი შენობა-ნაგებობების ნუსხა *** განკარგულების დანართი 08/06/2021 08/10/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი 40-ი განკარგულების დანართი *** განკარგულების დანართი 12/04/2020 12/10/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
29-ი განკარგულების დანართი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებელი შენობა-ნაგებობების ნუსხა *** დანართი 09/04/2020 09/04/2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის სამუშაო გეგმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სამუშაო გეგმა 01 განკარგულება 01/05/2018 01/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/05/2018 01/08/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 010 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/18/2018 04/20/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დებულება 011 დადგენილება 07/14/2014 07/14/2014 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 011 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/27/2018 04/30/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 012 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/04/2018 05/08/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 013 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/01/2018 06/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 014 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/03/2018 08/07/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 015 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/07/2018 08/10/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N21 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N 22 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 022 განკარგულება 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N23 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 023 განკარგულება 01/17/2018 07/23/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალარჩეული საკრებულოს სხდომა სხდომის ოქმი 024 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/20/2017 11/20/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N24 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის ხუთ წლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ 024 განკარგულება 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 025 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/22/2017 11/22/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 026 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/01/2017 12/01/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N26 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 026 განკარგულება 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 027 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/22/2017 12/22/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N27 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველების’’ გაუქმების შესახებ 027 განკარგულება 02/16/2018 02/19/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 028 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2017 12/28/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N28 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 028 განკარგულება 03/02/2018 03/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N29 განკარგულება ,,მერების შეთანხმება - აღმოსავლეთის “ ხელმოწერაზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 029 განკარგულება 03/02/2018 03/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N3 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 03 განკარგულება 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა საკრებულოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა (ცვლილება) 032 განკარგულება 04/10/2018 05/24/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N34 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 034 განკარგულება 04/10/2018 04/12/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N4 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04 განკარგულება 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N40 განკარგულება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 040 განკარგულება 04/27/2018 04/30/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N41 განკარგულება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 041 განკარგულება 05/01/2018 05/04/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/16/2018 02/20/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/02/2018 03/06/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages