ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2018 წლის სამუშაო გეგმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სამუშაო გეგმა 01 განკარგულება 01/05/2018 01/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/05/2018 01/08/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 010 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/18/2018 04/20/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დებულება 011 დადგენილება 07/14/2014 07/14/2014 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 011 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/27/2018 04/30/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 012 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/04/2018 05/08/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 013 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/01/2018 06/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 014 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/03/2018 08/07/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 015 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/07/2018 08/10/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N21 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N 22 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 022 განკარგულება 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N23 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 023 განკარგულება 01/17/2018 07/23/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალარჩეული საკრებულოს სხდომა სხდომის ოქმი 024 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/20/2017 11/20/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N24 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის ხუთ წლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ 024 განკარგულება 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 025 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/22/2017 11/22/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 026 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/01/2017 12/01/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N26 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 026 განკარგულება 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 027 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/22/2017 12/22/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N27 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველების’’ გაუქმების შესახებ 027 განკარგულება 02/16/2018 02/19/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 028 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2017 12/28/2017 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N28 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 028 განკარგულება 03/02/2018 03/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N29 განკარგულება ,,მერების შეთანხმება - აღმოსავლეთის “ ხელმოწერაზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 029 განკარგულება 03/02/2018 03/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N3 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 03 განკარგულება 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/17/2018 01/22/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა საკრებულოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა (ცვლილება) 032 განკარგულება 04/10/2018 05/24/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N34 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 034 განკარგულება 04/10/2018 04/12/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N4 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04 განკარგულება 01/12/2018 01/15/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/02/2018 02/05/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N40 განკარგულება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 040 განკარგულება 04/27/2018 04/30/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს N41 განკარგულება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 041 განკარგულება 05/01/2018 05/04/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/16/2018 02/20/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/02/2018 03/06/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2018 04/02/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 08 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/10/2018 04/13/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/16/2018 04/19/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს მორიგი სხდომა 1 ოქმი 01/04/2019 01/15/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია კომისიის სხდომა 1 ოქმი 05/29/2018 06/04/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისია კომისიის სხდომა 1 ოქმი 01/30/2019 02/05/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიების გაერთიანებული სხდომა ერთობლივი სხდომა 1 ოქმი 01/11/2018 01/16/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა 1 ოქმი 01/30/2019 02/14/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ბიურო ბიუროს სხდომა 1 ბიუროს სხდომის ოქმი 01/04/2018 01/08/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 1 დადგენილება 01/04/2019 02/21/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ბიურო საკრებულოს ბიუროს სხდომა 1 ოქმი 01/04/2019 01/15/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა 1 ოქმი 01/04/2019 01/15/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 1-ი განკარგულება 01/04/2019 01/08/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ბიურო საკრებულოს ბიუროს სხდომა 10 ოქმი 05/27/2019 05/30/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ბიურო ბიუროს სხდომა 10 ბიუროს სხდომის ოქმი 04/25/2018 04/30/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისია კომისიის სხდომა 10 ოქმი 05/01/2018 05/04/2018 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 10 ოქმი 05/27/2019 06/05/2019 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages