ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საბავშვო ბაღები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებეთა გაერთიანება” (შემდგომში - ”სამსახური”) არის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს საფუძველზე და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად  მიზნად ისახავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებულებებში ბავშვთა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას, ინკლუზიური აღზრდა-განათლების ხელშეწყობას, ბავშვის  გონებრიბ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას.

სამსახურის დამფუძნებელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“-ის შემადგენლობაში შედის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 30 საბავშვო ბაღი. აღსაზრდელების საერთო რაოდენობა შეადგენს  1684-ს. დასაქმებულია 386 თანამშრომელი. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“-ში შემავალი საბავშვო ბაღები: 

დასახელება

უფროსი აღმზრდელ-მეთოდისტი

ტელეფონის ნომრები

ლაგოდეხის #1 ს.ბ.

ბუაძე ირინა

591212682/579273510

ლაგოდეხის #2 ს.ბ

ხვედელიძე ლიკა

551 88 13 99

ლაგოდეხის #3 ს.ბ.

კუკსინა ლეილა

591 22 27 15

მაწიმის ს.ბ.

მუსაშვილი ეთერი

591 26 24 02

კავშირის ს.ბ.

გამყრელიძე მარინა

551 40 30 51

შრომის ს.ბ.

კანდელაკი ეთერი

591 30 32 03

ნინიგორის ს.ბ.

სეფიაშვილი ნატალია

591 20 46 22

გურგენიანის ს.ბ.

ლომიძე ნინო

595 76 59 10

ცოდნისკარის ს.ბ.

მოსაშვილი ციალა

557 31 34 72

თელის ს.ბ.

გელაშვილი ნინო

591 20 25 07

ჩადუნიანის ს.ბ.

მუმლაძე მზია

551 92 00 56

ვარდისუბნის ს.ბ.

ყანჩაშვილი ნინო

599 33 04 70

საქობოს ს.ბ.

სესიტაშვილი ქეთევანი

591 22 06 12

ჰერეთისკარის ს.ბ.

სურმანიძე მზია

551 57 75 30

თამარიანის ს.ბ.

ოსკანოვი მანანა

598 16 48 95

ჭიაურის ს.ბ.

ჩხიტუნიძე მარი

551 30 93 87

კართუბნის ბ/ბ

ქერელაშვილი ვენერა

551 76 53 93

კართუბნის  ს.ბ.

კორაშვილი მარინა

551 62 90 61

მსხალგორის ს.ბ.

შუბითიძე მზია

595 79 29 40

ბაისუბნის ს.ბ.

მოდებაძე ჯულიეტა

595 64 24 01

კაბლის ს.ბ.

ველიევა თამელა

551 30 52 55

ფონის ს.ბ.

ტიბილოვი მარიამი

595 55 35 40

გიორგეთის ს.ბ.

რეხვიაშვილი მანანა

551 55 25 39

ბაღდადის ს.ბ.

ბრეგვაძე ქეთევანი

591 23 72 21

გვიმრიანის ს.ბ.

ყაველაშვილი ირმა

599 99 81 15

ჭაბუკიანის ს.ბ.

გოგოლაძე ნანული

591 20 27 05

ლელიანის#1  ს.ბ.

მოდებაძე ეთერი

555 58 41 73

ლელიანის#2 ს.ბ.

მერმანიშვილი ირინა

595 79 85 05

არეშფერნის ს.ბ.

ყანჩაშვილი თამარი

551 60 44 70

აფენის ს.ბ.

კოპალიანი ხათუნა

551 19 00 36

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ქ.ლაგოდეხი, 26 მაისის №23

ტელ: 0354 2239 70

ელ-ფოსტა: lag-bagebi@gmail.com

გაერთიანების დირექტორი - ირმა სიყმაშვილი

მობ.: 599 34 99 32

ელ-ფოსტა: irmasikmashvili@yahoo.com     

 

გააზიარე