ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 იანვარი, 2019

2019 წლის 1 თებერვალს,  12.00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში,  გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი:

 

 

1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის  პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა   და პროფესიულ საჯარო   მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

                                                                                                                                                                     /მომხს: გ.დარბაიძე/

2.   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                                                                                                /მომხს: ა.ნიაზოვი/

 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების 2018 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                                              /მომხს: ე ბოჟაძე/

 

4. სხვადასხვა.

გააზიარე