განცხადებები

02 მარტი 2018

ვაკანსიები

ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდის (lagodekhi.gov.ge) მეშვეობით მიმ