აუქციონები

სათაური დასრულების თარიღი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხეჩილში მდებარე 17100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 50350 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭიაურში მდებარე 25440 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 27 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. განჯალაში მდებარე 49177 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხეჩილში მდებარე 17100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მსხალგორში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 432 კვ.მ და 17,5 კვ.მ., შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მსხალგორში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 432 კვ.მ და 17,5 კვ.მ., შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. ჩადუნიანში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 162 კვ.მ., შენობა - ნაგებობის დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. ჩადუნიანში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 162 კვ.მ., შენობა - ნაგებობის დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი კლუბი) 559,60 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი ადმინისტრაციული შენობა) 80,1 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 3 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 6520" 10 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 65115" 17 ივლისი, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 65115" 16 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 6520" 16 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. განჯალაში მდებარე 49177 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 21 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი კლუბი) 559,60 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 21 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 50350 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 21 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 359 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 21 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული სიღნაღის ყოფილი მიწებიდან 65570 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 21 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. ჩადუნიანში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 162 კვ.მ., შენობა - ნაგებობის დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 20 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მსხალგორში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 432 კვ.მ და 17,5 კვ.მ., შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 20 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. გვიმრიანსა - 172,70 კვ.მ., და ბაღდადში 146,15 კვ.მ., მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღები) შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 20 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
ქ. ლაგოდეხში, კოსტავას ქ. N1-ში მდებარე შენობის (ყოფილი პოლიციის შენობა) 14,85 კვ.მ ფართის იჯარა 20 ივნისი, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 6520" 11 May, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, ალპური მთის საძოვარი, 774219 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, ალპური მთის საძოვარი, 1705600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი კლუბი) 559,60 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი ადმინისტრაციული შენობა) 80,1 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 50350 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. თელაში მდებარე (ყოფილი სამკერვალო) 92,29 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. განჯალაში მდებარე 49177 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭიაურში მდებარე 25440 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. გვიმრიანსა - 172,70 კვ.მ., და ბაღდადში 146,15 კვ.მ., მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღები) შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. ჩადუნიანში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 162 კვ.მ., შენობა - ნაგებობის დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
სოფ. მსხალგორში მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღი) 432 კვ.მ და 17,5 კვ.მ., შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 6520" 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი ,,კამაზ - 65115" 7 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კაბალიში მდებარე 27800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 9 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭიაურში მდებარე 25440 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 9 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. განჯალაში მდებარე 49177 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 9 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხი, ნაინდროვალი, არასასოფლო მიწა შენობით 29 აგვისტო, 2022 მეტის წაკითხვა
თვითმცლელი GAZ 53-14 16 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჰერეთისკარში მდებარე 6309 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 19 აგვისტო, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. რაჭისუბანში მდებარე 375 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 19 აგვისტო, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. რაჭისუბანში მდებარე 375 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 19 აგვისტო, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 50350 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 16 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ქ. ლაგოდეხი, 443 კვ.მ არასასოფლო მიწის ნაკვეთი 19 აგვისტო, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფონაში მდებარე 22037 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 9 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
მიცუბიში ,,PAJERO IO"; სახ. NCC - 253 - CG 2 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
მიცუბიში ,,PAJERO IO"; სახ. NCC - 254 - CG 2 ნოემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სიღნაღის ყოფილ მიწებში მდებარე, 64006 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) მიწა - იჯარა 29 April, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სიღნაღის ყოფილ მიწებში მდებარე, 65570 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) მიწა - იჯარა 29 April, 2022 მეტის წაკითხვა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. არეშფერანში მდებარე, 19751 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) მიწა - იჯარა 29 April, 2022 მეტის წაკითხვა