ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

#თანამდებობის
დასახელება
საშტატო
რიცხოვნობა
თანამდებობრივი
სარგო /ლარი/
 პოლიტიკური თანამდებობის პირები  
1მერი12650
2მერის პირველი მოადგილე11800
3მოადგილე11700
 სულ:3 
 მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა  
მერიის სამსახურები 
1. ადმინისტრაციული სამსახური 
 
2.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილება
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.3800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში1800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში1800
2.14IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.16IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.17IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.18IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1500
 2.20IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
2.21IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.23IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
2.24IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.25IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.26IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.29IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.30IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.31IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.34IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.37IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.38IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.39IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
2.41IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.42IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.43IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.44IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.46IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ფონის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1500
2.47IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
2.49IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.50IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.52IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.53IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.54IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2500
2.55IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.56IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3500
2.57IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
2.58IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში500
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 
2.6II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
2.7III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის საკითხებში1800
2.8III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში1800
 სულ45 
2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური 
3.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
 სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
3.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და კონსულტაციის საკითხებში1800
3.3III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში1800
 ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში2800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში2800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში 2800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში 800
 სულ11 
3.  შიდა აუდიტის სამსახური 
4.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
4.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში1800
4.3III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში1800
 სულ3 
4. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
6.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
6.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1800
6.3III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1800
6.4III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1800
6.7III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1800
6.8III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1800
 სულ6 
5. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური 
7.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
7.2III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლები საკითხებში1800
7.4III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში1800
 სულ3 
6.  საფინანსო სამსახური
8.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში1800
სახაზინო-საბუღალტრო განყოფილება 
8.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
8.4III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში1800
8.5III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში2800
8.6III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში800
 სულ6 
7. ეკონომიკის სამსახური 
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
 ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში2800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში1800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში1800
 საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილება  
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში1800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში1800
 შესყიდვების განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში1800
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში1800
 სულ12 
 8. ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური  
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
 სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება  
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის საკითხებში1800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში1800
 ინფრასტრუქტურის განყოფილება  
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი11200
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში1800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში3800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში800
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში800
 სულ9 
9. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი11500
8.9III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში2800
8.10III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში800
8.13III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ვეტერანთა და დევნილთა დახმარების საკითხებში 1800
 სულ4 
 სულ102 
    
 წარმომადგენლები-მეოთხე რანგის I კატეგორია  
1ქ. ლაგოდეხის ადმინისტრაციული ერთეული11200
2მაწიმის ადმინისტრაციული ერთეული11200
3შრომის ადმინისტრაციული ერთეული11200
4ნინიგორის ადმინისტრაციული ერთეული11200
5ცოდნისკარის ადმინისტრაციული ერთეული11200
6ვარდისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული11200
7ჭიაურის ადმინისტრაციული ერთეული11200
8კართუბნის ადმინისტრაციული ერთეული11200
9ბაისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული11200
10კაბლის ადმინისტრაციული ერთეული11200
11ფონის ადმინისტრაციული ერთეული11200
12გიორგეთის ადმინისტრაციული ერთეული11200
13აფენის ადმინისტრაციული ერთეული 11200
14ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული11200
15არეშფერანის ადმინისტრაციული ერთეული11200
  15 
 სულ 117 
 შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლები  
1მერიის მორიგე ავტომობილის მძღოლი1750
2მერის ავტომობილის მძღოლი1750
3მერიის მორიგე ავტომობილის მძღოლი1750
4კურიერი1650
5მერის მდივან-რეფერენტი1650
6სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში დარაჯი1400
7დამლაგებელი1400
8დამლაგებელი1400
9დამლაგებელი1400
10სპეციალისტი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საკითხებში (აიტი)1700
11გენდერზე პასუხისმგებელი პირი/ქალთა ოთახის მენეჯერი1800
12სპეციალისტი1700
 სულ შრომითი ხელშეკრულებით 12 
გააზიარე