ბიუროს სხდომა

26 თებერვალი, 2024

  29 თებერვალს  14:00 საათზე ,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა 

დღის წესრიგი 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ( შპს „ლაგოდეხის
რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაცია“- ლიკვიდაცია ).

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი. ნ.დათუკიშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მირსკისეულის (ლელიანის ადმინისტრაციული
ერთეული) ქუჩისათვის გალაკტიონ ტაბიძის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ლელიანის (ლელიანის ადმინისტრაციული
ერთეული) ქუჩისათვის იოანე ნათლისმცემლის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალთის (ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული)
ქუჩისათვის ერეკლე II -ის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული
წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანის (ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული)
ცენტრალური ქუჩისათვის ბადრი კაპანაძის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

6. სხვადასხვა.

გააზიარე