ბიუროს სხდომა

2 April, 2024

3აპრილს,   11:00 საათზე ,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა 

დღის წესრიგი:

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი:

თარიღი: 05.04.2024 წელი
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

/მომხს: ნ.კუპრაშვილი, გ.მანგოშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის
მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: ნ.კუპრაშვილი. გ.მანგოშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამესრალში (ლელიანის ადმინისტრაციული
ერთეული) ქუჩისათვის დავით სოსლანის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში (ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული)
ერთ-ერთი ქუჩისათვის ილია ჭავჭავაძის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებურიანში (ლელიანის ადმინისტრაციული
ერთეული) ქუჩისათვის წმინდა თეოდორე ტირონის სახელის მინიჭების (სახელდების)
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქალქვაში (ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული)
ცენტრალური ქუჩისათვის ხარების სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

7. სხვადასხვა.

გააზიარე