ფრაქცია ,, უკეთესი მომავლისაკენ"

ფრაქციის თავმჯდომარე: ისაკო ცქიფურიშვილი-599 23 03 30

თავმჯდომარის მოადგილე: სალომე ღონღაძე-599173701

ფრაქციის წევრი: დავით ლომიძე- 599316433

გააზიარე