საკრებულოს კომისიების(გაერთიანებული) სხდომა

21 ნოემბერი, 2023

ოთხშაბათს, 22 ნოემბერს , 12:00 საათზე,  ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის  დარბაზში გაიმართება

 საკრებულოს კომისიების(გაერთიანებული) სხდომა

დღის წესრიგი

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და 2024
წლის ბიუჯეტის პროექტების განხილვა.

/ნ.კუპრაშვილი; გ.მანგოშვილი/

2. სხვადასხვა.

 

 

გააზიარე