საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 მარტი, 2024

პარასკევს, 29  მარტს,  12: 00 საათზე, 

 გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში    განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 2024 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების
შესახებ.

   /მომხს: ბ.შუბითიძე. გ.ჩალათაშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ავტობუსების გადაცემა).


/მომხს: ო.შველიძე,ივ.წიქარიშვილი/

გააზიარე