ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

27 ივნისი, 2022

პარასკევს, 1 ინლისს , 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.                                                                     

  დღის წესრიგი:

  

 

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

2.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.   (მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩაზე მდებარე (საკადასტრო კოდი:N54.01.56.222)  ორსართულიან შენობაში (ყოფილი N2 საშუალო სკოლა) პირველ სართულზე არსებული  სართულის-48.36 კვ.მ, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით, გადასცეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სატრენინგო სივრცის მოსაწყობ                                                                                                                         /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

3,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ                                                                                                                                                                                                                                        /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4. სხვადასხვა.

გააზიარე