ადმინისტრაციული სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან; ადამიანური რესურსების მართვას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსი - გიორგი მჭედლიშვილი

 

საკონტაქტო ინფორმაცი


მობ: 551 355 833

E-mail: giorgimchedlishvili94@yahoo.com  

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

2014 - 2018 წ.წ დღემდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.
2013-2014 წ.წ. - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე.
2005-2008 წ.წ. - ლაგედიხის სპორტის სამსახურის, მნე- სპეციალისტი.
1994-1998 წ.წ. - ლაგოდეხის სამხატვრო სკოლა, სამეურნეო ნაწილის გამგე.
1992- 1996 წ.წ. - ს.ს. ცენტრი „ინვენტორი“-ს ლაგოდეხის ფილიალი,
დირექტორი.
1990-1992 წ.წ. - სოფ. შრომის სკოლა, დირექტორის მოადგილე,
მასწავლებელი. 
1987-1989 წ.წ. - სოფ. შრომის კოლმეურნეობა, შრომა.
1984-1986 წ.წ. - სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ჯარისკაცი.
1982-1984 წ.წ. - ქ. ლაგოდეხის ტურბაზა „კავკასიონი“, მუშა.

 

 

გააზიარე