საფინანსო სამსახური

მერიის საფინანსო სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას; მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას

სამსახურის დებულება 

სამსახურის უფროსი - გიორგი მანგოშვილი

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ: 599 85 62 29

E-mail: g.mangoshvili@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება:

  •  2006 2018 წ.წ.  წლიდან დღემდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
  • 2006 წ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
  • 2005-2006 წ.წ. -ლაგოდეხის რაიონის ცენტრალიზებული ბუღალტერიის ბუღალტერი.
გააზიარე