ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური


 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის (შემდგომში – სამსახური’) არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს  ადგილობრივ დონეზე სოციალური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების ჩამოყალიბებას, ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების ორგანიზებას; ერთიანი კომპიუტერული ბაზის ფორმირებას, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების მომზადებასა და მის შესრულებას;

I რანგი სამსახურის უფროსი

II რანგი ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი

III რაგის მეორე კატეგორია უფროსი სპეციალისტი სოციალურსაკითხებში

III რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის ჯანმრთელობის მა...

III რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ინსპექტორი

III რანგის პირველი კატეგორია ვეტერანები და დევნილები

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

 

სამსახურის დებულება

 

 

 

სამსახურის უფროსი - თამარი ბაღაშვილი 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ: 599 33 43 38

E-mail: tamaribagashvili726@gmail.com

დაბადების თარიღი: 26.09.1971

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული


განათლება: 

1992-1996 წწ. თბილისის აგრო ბიზნესის ინსტიტუტი

   სპეციალობა: საგარეო აგრო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა მენეჯერი.

 


სამუშაო გამოცდილება: 

07.2023 - დღემდე  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის - ფუროსი.

2019-2023 წწ. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება - დირექტორი.

2011-2019 წწ. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება - მთავარი ბუღალტერი.

2010-2011 წწ. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება - ბუღალტერი.

1998-2010 წწ. ქ.ლაგოდეხის N2 საბავშვო ბაგა ბაღი - მნე.

გააზიარე