ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I კვარტლის შესრულება

I კვარტლისშემოსულობების  შესრულება

I კვარტლის გადასახდელების შესრულება

2 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

2 კვარტლის გადასახდელები

2 კვარტლის შემოსულობები

ა(ა)ი.პ-ების 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2022 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

3 კვარტლის გადასახდელების შესრულება

3 კვარტლის შემოსულობების შესრულება

ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 3კვარტლის შესრულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ა(ა)იპ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრის 2022 წლის ღონისძიებები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოქალაქის გზამკვლევი

2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

2023 წლის 3 თვის გადასახდელების შესრულება

2023 წლის 3 თვის შემოსულობების შესრულება

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2023 წლის  ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა

2023 წლის 6 თვის გადასახდელების შესრულება

2023 წლის 6 თვის შემოსულობების შესრულება

ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება

2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

2023 წლის 9 თვის  შემოსულობების შესრულება

2023 წლის 9 თვის გადასახდელების შესრულება

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

განკარგულება Nგ-93.9324096001 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ