ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

რეკლამის ხარჯები

რეკლამის ხარჯი - 9217 ლარი