ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დამტკიცებული ბიუჯეტი