ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2021 წელს წარმომადგენლობითი ხარჯი არ გაწეულა.