ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა

საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება

Nმდებარეობადასახელებასაკადასტრო გეგმაშენიშვნა
12345
1სოფელი ფიჩხიბოგირიყოფილი კლუბი - 5565 კვ.მ  არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები54.12.51.028 
 2   სოფელი ნაინდროვალი  ყოფილი კლუბი -1000,2 კვ.მ  არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა  და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები54.08.52.113 
3სოფელი თამარიანი  ყოფილი პურის საცხობი - 604კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა  და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები54.06.51.124 
4ქ.ლაგოდეხი, თავისუფლების ქუჩაყოფილი ჰაუპტვახტი - 2304 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა  და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები54.01.54.070 
5სხვადასხვა ჯიშის ხის მორები - სულ 109 (75.56კუბ.მ)  გატანილია აუქციონზე

 

დოკუმენტი

#

საპრივატიზებო ობიექტი

სახეობა ან/და ს/კ

რაოდენობა

1

სოფ. თამარიანი სასოფლო-სამეურნეო

54.06.53.201

164119 კვ.მ

2

სოფ. ჰერეთისკარი სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი)

54.19.63.257

90525 კვ.მ.

3

სოფ. ფონა სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი)

54.11.51.362

19399.00 კვ.მ.

4

სოფ. ჰერეთისკარი სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი)

54.19.60.302

102842 კვ.მ.

5

სოფ. ჰერეთისკარი სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი)

54.19.60.303

14420 კვ.მ.

6

სოფ. კაბალი სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი)

54.10.56.456

27800 კვ.მ.

 

დოკუმენტი