ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საკომუნიკაციო ხარჯები

მობილურის ხარჯი - 26072.23 ლარი.

ინტერნეტის ხარჯი - 5709.41 ლარი.

მობილურის ხარჯი - 31021 ლარი.

ინტერნეტის ხარჯი - 4687.72 ლარი.